fbpx

Chính sách quyền riêng tư

Cam kết bảo mật

—–

PHẦN 1 – CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của quy trình mua và bán, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.
Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) của máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.
Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.

PHẦN 2 – SỰ ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?
Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng của bạn, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại hàng mua, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó chỉ vì lý do cụ thể đó.
Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, chẳng hạn như tiếp thị, thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi bạn về sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc cung cấp cho bạn cơ hội để từ chối.

Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của tôi?
Nếu sau khi chọn tham gia, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi liên hệ với bạn để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn bất cứ lúc nào bằng cách gửi email tới tictakone@gmail.com hoặc gửi thư cho chúng tôi tại:

TictakOne

Cổng số 2, kho C3, ngõ 81, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

PHẦN 3 – CÔNG BỐ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

PHẦN 4 – MUA SẮM

Cửa hàng của chúng tôi sử dụng nền tảng thương mại Woocommerce trên WordPress để thực hiện các giao dịch bán các sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

Thanh toán:
Nếu bạn chọn cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua, thì nó được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn thành giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.
Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng tiêu chuẩn bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover.
Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của cửa hàng của chúng tôi xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng.

PHẦN 5 – DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.
Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như cổng thanh toán và bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách quyền riêng tư của riêng họ đối với thông tin mà chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho họ đối với các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.
Đối với những nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của họ để bạn có thể hiểu cách thức thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý bởi những nhà cung cấp này.
Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể được đặt tại hoặc có các cơ sở nằm ở khu vực tài phán khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật của (các) khu vực tài phán nơi nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở của họ đặt trụ sở.
Sau khi bạn rời khỏi trang web của cửa hàng của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi nữa.

Liên kết
Khi bạn nhấp vào các liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, chúng có thể hướng bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.

PHẦN 6 – BẢO MẬT

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không phù hợp.
Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của mình, thông tin đó sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, chúng tôi tuân theo tất cả các yêu cầu của PCI-DSS và triển khai thêm các hướng dẫn được chấp nhận rộng rãi.

Chia sẻ
Scroll to Top