fbpx

Chính sách vận chuyển

Đổi hàng (nếu có)
Chúng tôi chỉ đổi các mặt hàng nếu chúng bị lỗi hoặc hư hỏng. Nếu bạn cần đổi nó lấy cùng một mặt hàng, hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tictakone@gmail.com và gửi mặt hàng của bạn tới: Cổng số 2, kho C3, ngõ 81, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Vận chuyển hàng
Để trả lại sản phẩm của mình, bạn nên gửi sản phẩm của mình qua đường bưu điện tới: Cổng số 2, kho C3, ngõ 81, phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tùy thuộc vào khoảng cách địa lý, thời gian để sản phẩm được đổi đến tay bạn có thể khác nhau.

Bạn nên cân nhắc sử dụng dịch vụ vận chuyển có dịch vụ theo dõi đơn hàng hoặc mua bảo hiểm vận chuyển. Điều đó để đảm bảo rằng chúng tôi nhận được hàng hóa do bạn gửi.

Chia sẻ
Scroll to Top