fbpx

Chính sách đổi trả hàng

Hoàn trả
Chính sách của chúng tôi kéo dài 07 ngày. Nếu đã 07 ngày trôi qua kể từ khi bạn mua hàng thì chúng tôi không thể hoàn lại tiền hoặc đổi hàng cho bạn.

Để đủ điều kiện được trả lại, mặt hàng của bạn phải chưa được sử dụng và ở tình trạng tương tự như khi bạn nhận được. Nó cũng phải ở trong bao bì chưa mở. Chi phí hoàn kho 15% trên tổng giá trị đơn hàng và chi phí vận chuyển trở lại sẽ do người mua xử lý.

Để hoàn thành việc hoàn trả của bạn, chúng tôi yêu cầu biên lai hoặc bằng chứng mua hàng.

Hoàn tiền (nếu có)
Sau khi nhận được và kiểm tra hàng trả lại của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email để thông báo rằng chúng tôi đã nhận được hàng trả lại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn về việc chấp thuận hoặc từ chối khoản hoàn trả của bạn.
Nếu bạn được chấp thuận, khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xử lý và chuyển trả vào tài khoản của bạn hoặc phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong vòng một số ngày nhất định.

Hoàn tiền trễ hoặc thiếu (nếu có)
Nếu bạn chưa nhận được tiền hoàn lại, trước tiên hãy kiểm tra lại tài khoản ngân hàng của bạn.
Sau đó, hãy liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn, có thể mất một thời gian để tiền về được tài khoản thẻ tín dụng của bạn.
Tiếp theo, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn. Thường có một số thời gian xử lý trước khi hoàn lại tiền được thực hiện.
Nếu bạn đã thực hiện tất cả những điều này mà vẫn chưa nhận được tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tictakone@gmail.com

Hàng giảm giá (nếu có)
Chỉ các mặt hàng có giá thông thường mới có thể được hoàn lại, rất tiếc các mặt hàng giảm giá không thể được hoàn lại.

Chia sẻ
Scroll to Top