fbpx

Thông tin thanh toán

Your order

Sản phẩm Tạm tính
Xịt gầm lốc xoáy rửa gầm xe ô tô  × 1
Đặt cọc trước:

683,950VND

Thanh toán phần còn lại khi nhận hàng:

6,155,550VND

6,839,500VND
( 683,950VND payable in deposit )
Tạm tính 6,839,500VND
Giao hàng Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển
Tổng 6,839,500VND
  • Chuyển khoản bằng ứng dụng ngân hàng.
    Transfer payments using the banking App to scan the code. Supported by almost Vietnamese banking apps

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư của chúng tôi.

Scroll to Top