Xịt gầm lốc xoáy - Rửa gầm ô tô

Tại sao phải rửa gầm xe ô tô ?

Gầm xe ô tô là một phận đóng vai trò hết sức quan trọng, nhưng đây lại là bộ phận mà hầu như lại bị người người bỏ qua trong quá trình chăm sóc xe.