fbpx

công nghệ lốc xoáy

công nghệ lốc xoáy là công nghệ sử dụng áp lực nước với áp suất cao, phun ra để rửa sạch bề mặt cần rửa. Các vòi nước sẽ quay tròn như lốc xoáy tác động vào bề mặt cần được rửa.

Scroll to Top